Συνδετήρες – Kamikaze Staple

Kamikaze staple.

SKU: 5955 Category:

Kamikaze staple. 10,000 units.