Λίπασμα Νιτρικο Ασβέστιο ABOCOL 25kgr

ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ TECHNICAL GRADE

Κωδικός προϊόντος: ABOCOL Κατηγορία:

ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ TECHNICAL GRADE
CaO: 26.5%
N: 15.5%