Νιτρικό ασβέστιο σε ποικιλία μορφών από την Haifa

Τα Haifa-Cal® είναι λιπάσματα υδατοδιαλυτού νιτρικού ασβεστίου ποικίλης μορφής, που αποτελούν υψηλής αποτελεσματικότητας πηγές ασβεστίου και αζώτου στα φυτά, κάτω από όλες τις συνθήκες.

Κατηγορία:

Καθώς το ασβέστιο δεν είναι από τα κινήσιμα θρεπτικά στοιχεία μέσα στα φυτά, πρέπει να παρέχεται συνεχώς καθόλη την διάρκεια ανάπτυξης των φυτών ώστε να διατηρείται σε επαρκή επίπεδα μέσα στους φυτικούς ιστούς και να διασφαλίζεται η σωστή ανάπτυξη.
Το νιτρικό άζωτο στα Haifa-Cal® είναι ταχέως προσλαμβανόμενο από τα φυτά και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της πρόσληψης του ασβεστίου.

Τα πλεονεκτήματα των Haifa-Cal®:

  • Πλήρως υδατοδιαλυτό.
  • Περιέχει 100% θρεπτικά για τα φυτά.
  • Είναι απαλλαγμένο θείου.
  • Είναι απαλλαγμένο χλωρίου, νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων για τα φυτά.
  • Κατάλληλο για την παραγωγή θρεπτικών διαλυμάτων και για παραγωγή λιπασμάτων με ανάμειξη.
  • Τα Haifa-Cal® μπορούν να αναμιχθούν με όλα τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα για την παραγωγή πυκνών μητρικών διαλυμάτων εκτός από όσα περιέχουν φωσφορικά και θειικά ιόντα.

 

Οι μορφές που είναι διαθέσιμα τα Haifa-Cal® είναι:

  • Haifa-Cal® GG – μορφή για χρήση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κατάλληλο για Nutrigation™ (υδρολίπανση) και διαφυλλικές εφαρμογές.
  • Multi-Cal® μορφή για χρήση σε μη-καλυμμένες καλλιέργειες που εφαρμόζεται επίσης Nutrigation™ (υδρολίπανση).
  • Haifa-Cal® Agri κοκκώδη μορφή για χρήση σε εκτατικές καλλιέργειες (ανοιχτού αγρού) που δεν εφαρμόζεται υδρολίπανση. Εφαρμογή με απευθείας εφαρμογή στο έδαφος.

Κατεβάστε το σε μορφή PDF

Ανάλυση προϊόντος Κλίμακας θερμοκηπιακών εφαρμογών Κλίμακας Nutrigation (υδρολίπανση) Κλίμακας εκτατικής γεωργίας
Άζωτο ολικό 15.5% 15.5% 15.5%
N-NO3 14.4% 14.4% 14.4%
N-NH4 1.1% 1.1% 1.1%
CaO 26.5% 26.6% 26.0%
Ca 19.0% 19.0% 18.6%
Αδιάλυτα στερεά 300 ppm 3000 ppm n/a