Η επάρκεια αρδευτικού νερού βοηθάει τα φυτά να αναπληρώνουν τις προσβεβλημένες από τις προνύμφες ρίζες καθώς και τυχόν προσβεβλημένους στύλους από ενήλικα μέχρι την γονιμοποίηση των αντίστοιχων ανθιδίων.

Διαπιστώσεις:

Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις ενηλίκων που έγιναν στις εγκατεστημένες φερομονικές παγίδες διαπιστώθηκε ότι η έναρξη της πτήσης φέτος στους Ν. Δράμας  πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Μεγάλη  αύξηση του πληθυσμού παρατηρήθηκε  στην περιοχή του Νέστου και Παγγαίου ν. Καβάλας στην αρχή του Ιουλίου και Αυγούστου μήνα. Οι επαναλαμβανόμενες τοπικές βροχές βοήθησαν στην ευρωστία των φυτών λόγω επάρκειας εδαφικής υγρασίας. Πλάγιασμα φυτών εμφανίστηκε σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου οι παραγωγοί δεν εφάρμοσαν αμειψισπορά  ή κοκκώδες εντομοκτόνο εδάφους, κατά τη σπορά ή το σκάλισμα,  για την καταπολέμηση των προνυμφών στο έδαφος. Η τροφική δραστηριότητα που εμφανίζουν τα ενήλικα φύλλα κατά την άνθιση δεν πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Σε σχετική μελέτη που έχει διεξαχθεί στην περιοχή της Δράμας και ανακοινώθηκε  στο 18ο Παν. Εντομολογικό Συνέδριο (2019) έχει διαπιστωθεί ότι τα ενήλικα δεν προκαλούν σημαντική βλάβη κατά την άνθηση. Σε καλλιέργειες δε με στάδιο ανάπτυξης κοντά στην ολοκλήρωση της άνθησης (>70% γονιμοποίησης) δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ελλιπούς καρπόδεσης, ακόμη και υπό υψηλούς πληθυσμούς ενηλίκων του εντόμου

Καλλιεργητικά μέτρα:

Γενικά η ενσωμάτωση κοκκώδους εντομοκτόνου κατά τη σπορά ή το σκάλισμα για την καταπολέμηση των προνυμφών στο έδαφος, αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο εφόσον δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της αμειψισποράς. Το πιο σημαντικό σ’ αυτό το στάδιο της καλλιέργειας είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού. Η συνεχής άρδευση βοηθάει τα φυτά να αναπληρώνουν τις προσβεβλημένες από τις προνύμφες ρίζες καθώς και τυχόν προσβεβλημένους στύλους από ενήλικα μέχρι την γονιμοποίηση των αντίστοιχων ανθιδίων.

Συστάσεις:

Στις περιοχές που παρατηρούνται έντονα συμπτώματα, τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης και είναι τεχνικά εφικτό, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός μόνον εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:

α) θυσμός ενηλίκων κατά τη γονιμοποίηση (>5 – 10 ενήλικα ανά φυτό κατά μέσο όρο).

β) Μήκος στύλων (μετάξινα νημάτια) <1,3 εκατοστά στο 50% των σπαδίκων της καλλιέργειας.

γ) Γονιμοποίηση σπαδίκων <50% της ολοκλήρωσης.

δ) Η καλλιέργεια υποφέρει από υδατική καταπόνηση και υπάρχει αδυναμία εξασφάλισης επαρκούς άρδευσης

Το παρόν Δελτίο εκδώθηκε από Περιφερειακό Κέντρο Φυτοπροστασίας Καβάλας σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ Δράμας..